Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiþim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Doða Etkinlikleri | Fotoðraf Etkinlikleri | Geçmiþ Etkinlikler | Üyelik
 

Geçmiþ Etkinlikler
Yürüçek ile GAP TURU (2 gece 3 gün)

Yürüçek ile GAP TURU (2 gece 3 gün)
14.9.2017 - 07:00

Detaylar

YÜRÜÇEK ile GAP TURU (2 gece 3 Gün) / NEMRUT- ADIYAMAN- MARDÝN- MÝDYAT- HARRAN- ÞANLIURFA- GAZÝANTEP (Sýra Geceli)

www.yurucek.org

14-15-16 TEMMUZ

PROGRAM

14 Temmuz Cuma günü - NEMRUT

saat 06:30 da Adana ‘dan Adýyaman’a Hareket

12:30 Perre Antik Kenti

13:30 Adýyaman da Öðle Yemeði sonrasý Gezilecek yerlere Hareket

Mitilojik Tanrý Heykelleri

Arsemia Antik Kent

Þeytan Köprüsü

Cendere Köprüsü

Karakuþ Tümülüsü

Nemrut Daðý Güneþin Batýþý

20:30 Nemrutta güneþin batýþýný izledikten sonra otelimize geçip akþam yemeði yiyoruz ve dinlenme

15 Temmuz Cumartesi – HASANKEYF- MÝDYAT- MARDÝN

07:00 Kahvaltý

07:30 Otelden Ayrýlýþ , Hasankeyf e Hareket

12:30 HasanKeyf  e varýþ

Dicle Nehrinin hayat verdiði Hasankeyf’e varýyoruz.  Kýsa bir yürüyüþ ile El Rýzk Camii’ne kadar geliyoruz ve Büyük Saray ve Küçük Saray Kalýntýlarýný, Eski Köprü Kalýntýlarýný gördükten sonra kýsa bir serbest zaman verip öðle yemeðimizi yedikten sonra ardýndan Midyat’a hareket ediyoruz.

14:30 Midyata Hareket

15:00 Midyata Varýþ

Baþta Sýla Dizisi olmak üzere birçok diziye ev sahipliði yapan Devlet Konukevi’ni ve Gümüþçüler Çarþýsýný geziyoruz. Gümüþün Tel tel iþlenerek sanata dönüþtürüldüðü çarþý merkezindeki gümüþçülerden telkâri ürünleri satýn alabilirsiniz.

17:30 Midyat kent gezimizin ardýndan Mardin’e dönüþ yolculuðumuza baþlýyoruz.

Konaklama yapacaðýmýz Zinciriye Kadim Oteline geçip Odalarýmýza yerleþtikten sonra dinlenme molasýnýn ardýndan Akþam yemeði veSýra gecesi için Antik Sur Restaurant a geçiyoruz.

16 Temmuz Pazar HARRAN – ÞANLIURFA- GAZÝANTEP

07:00 Kahvaltý

07:30 Otelden Ayrýlýþ  Harran’a Hareket

12:00 Harran bölgesindeki Dünyanýn ilk Ýslam üniversitesini ve  bölgenin ilginç yapýlarý kümbet evleri geziyoruz.

13:30 Daha sonra Urfa þehir merkezine Hareket, Öðle Yemeði molasý

14:30 Gaziantep ‘e Hareket

17:30 Gaziantep Bakýrcýlar Çarsýsýnda Serbest zaman Tarihi Tahmis Kahvesinde kahve molasý

19:30 Adanaya Hareket

22:00 Adana’ya Hareket

ÜCRET BÝLGÝSÝ : 345 TL

Yerinizin kesinleþmesi için 100 TL kaporayý ulaþtýrmanýz gerekmektedir.

ÝLETÝÞÝM, 0530 490 6307 ,  Sýrrý Küçükarslan

ÜCRETE DAHÝL HÝZMETLER:

Lüks Araç ile Ulaþým

2 gece Otel Konaklamasý

2 Sabah Kahvaltýsý

1.Gün Öðle Yemeði

1 Akþam Yemeði

ÜCRETE DAHÝL OLMAYAN HÝZMETLER:

2. gün Sýra Gecesi + Akþam Yemeði: 65 TL

Kiþisel Harcamalarýnýz

*Yerimiz sýnýrlý sayýdadýr.


Etkinlik Programý

PROGRAM

14 Temmuz Cuma günü - NEMRUT

saat 06:30 da Adana ‘dan Adýyaman’a Hareket

12:30 Perre Antik Kenti

13:30 Adýyaman da Öðle Yemeði sonrasý Gezilecek yerlere Hareket

Mitilojik Tanrý Heykelleri

Arsemia Antik Kent

Þeytan Köprüsü

Cendere Köprüsü

Karakuþ Tümülüsü

Nemrut Daðý Güneþin Batýþý

20:30 Nemrutta güneþin batýþýný izledikten sonra otelimize geçip akþam yemeði yiyoruz ve dinlenme

15 Temmuz Cumartesi – HASANKEYF- MÝDYAT- MARDÝN

07:00 Kahvaltý

07:30 Otelden Ayrýlýþ , Hasankeyf e Hareket

12:30 HasanKeyf  e varýþ

Dicle Nehrinin hayat verdiði Hasankeyf’e varýyoruz.  Kýsa bir yürüyüþ ile El Rýzk Camii’ne kadar geliyoruz ve Büyük Saray ve Küçük Saray Kalýntýlarýný, Eski Köprü Kalýntýlarýný gördükten sonra kýsa bir serbest zaman verip öðle yemeðimizi yedikten sonra ardýndan Midyat’a hareket ediyoruz.

14:30 Midyata Hareket

15:00 Midyata Varýþ

Baþta Sýla Dizisi olmak üzere birçok diziye ev sahipliði yapan Devlet Konukevi’ni ve Gümüþçüler Çarþýsýný geziyoruz. Gümüþün Tel tel iþlenerek sanata dönüþtürüldüðü çarþý merkezindeki gümüþçülerden telkâri ürünleri satýn alabilirsiniz.

17:30 Midyat kent gezimizin ardýndan Mardin’e dönüþ yolculuðumuza baþlýyoruz.

Konaklama yapacaðýmýz Zinciriye Kadim Oteline geçip Odalarýmýza yerleþtikten sonra dinlenme molasýnýn ardýndan Akþam yemeði veSýra gecesi için Antik Sur Restaurant a geçiyoruz.

16 Temmuz Pazar HARRAN – ÞANLIURFA- GAZÝANTEP

07:00 Kahvaltý

07:30 Otelden Ayrýlýþ  Harran’a Hareket

12:00 Harran bölgesindeki Dünyanýn ilk Ýslam üniversitesini ve  bölgenin ilginç yapýlarý kümbet evleri geziyoruz.

13:30 Daha sonra Urfa þehir merkezine Hareket, Öðle Yemeði molasý

14:30 Gaziantep ‘e Hareket

17:30 Gaziantep Bakýrcýlar Çarsýsýnda Serbest zaman Tarihi Tahmis Kahvesinde kahve molasý

19:30 Adanaya Hareket

22:00 Adana’ya Hareket

 


Gerekli Ekipmanlar

-
Fiyat Bilgileri

ÜCRET BÝLGÝSÝ : 345 TL

Yerinizin kesinleþmesi için 100 TL kaporayý ulaþtýrmanýz gerekmektedir.

ÝLETÝÞÝM, 0530 490 6307 ,  Sýrrý Küçükarslan

ÜCRETE DAHÝL HÝZMETLER:

Lüks Araç ile Ulaþým

2 gece Otel Konaklamasý

2 Sabah Kahvaltýsý

1.Gün Öðle Yemeði

1 Akþam Yemeði

ÜCRETE DAHÝL OLMAYAN HÝZMETLER:

2. gün Sýra Gecesi + Akþam Yemeði: 65 TL

Kiþisel Harcamalarýnýz

*Yerimiz sýnýrlý sayýdadýr.


Rezervasyon
Yemek
-
Parkur
Çocuklar Ýçin Detay
Aracýnýz ile Katýlým


Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliðin Detaylarýn Hýzlý Ulaþým

Güncel Etkinlikler
Fotograf Semineri
28.11.2019 - 19:00

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube