Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiþim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Doða Etkinlikleri | Fotoðraf Etkinlikleri | Geçmiþ Etkinlikler | Üyelik
 

Geçmiþ Etkinlikler
SUNTRAS ÞELALESÝ - SULU PARKUR

SUNTRAS ÞELALESÝ - SULU PARKUR
9.7.2017 - 07:00

Detaylar

 Suntras Þelalesi - Kivi bahçeleri. Ender yaþayabileceðiniz hem macera hem doða güzelliði bir arada 
Tarih : 9 Temmuz Pazar

ÝLETÝÞÝM ve KAYIT: 
Ekip Lideri Fadime Aslan: 0505 013 8166
Ekip Lideri Senagül Doðan: 0553 575 2056

Yürüyüþ Mesafesi :7 km 
Yürüyüþ Süresi : 4,5 saat
Yürüyüþ Koordinatörü: Sýrrý Küçükarslan
PARKUR Bilgisi: Sulu Parkur Çoðunluðu suyun içinde olan macera ve heyecan sevenlerin parkuru 
Zorluk Derecesi :3-Orta (Bu parkurda 10 yaþ altý Çocuklarýn katýlmasý sakýnca oluþturur-Saðlýk sorunu olan belli yaþ üstü katýlýmcýlar için sakýnca oluþturabilir) 
Su Geçiþi : Var 
Uygun Mevsim : Yaz
Bitki Örtüsü : Ormanlýk alan , Çok sayýda kivi aðacý yetiþtirilen bölgede yemyeþil bitki örtüsüne sahip

PROGRAM

07:00 Toplanma(Baraj Yolu 6,5 durak LCW karþýsý Koton Maðazasý yaný, Kardeþler Unllu Mamülleri)
07:10 Hareket
08:00 Kahvaltý ikramý
10:30 Yürüyüþ baþlangýcý
15:00 Yürüyüþ sonu 
15:30 Yemek molasý
18:30 Adana’ya hareket
20:30 Adana’ya varýþ

ÜCRET: 50 TL -Kahvaltý dahil
EFT/HAVALE OLARAK ÜCRETÝ ÖDEMEK ÝÇÝN:
HESAP ADI : EDE ORGANÝZASYON- iBAN : TR7100 0320 0000 0000 4183 9496 (TEB BANKASI) 
Ödeme yaptýktan sonra dekontunuzu gönderiniz. 0553 575 2056 / 0505 013 8166

Kahvaltý :Kahvaltý araçta yürüçek ikramýdýr. (Poðaça Çay)
Öðlen Yemeði 15:30 da mangal yanacak. Kendi getirdiklerinizi(sucuk, kýrmýzý et, tavuk vs) piþirmek sureti ile yiyebilirsiniz.MAngal, kömür ve ýzgaralar YÜRÜÇEK tarafýndan saðlanacaktýr. 
Suntras Hakkýnda Bilgi : Sunturas yani diger bir ismi ile Caðlarca Köyü ise adeta sakli bir cennet denilebilecek bir mekan. Caðlarca köyünü enteresan kilan sey ise, vadide bulunan selale, alabalik besiciligi, kivi tarimi ve etrafi daglarla cevrili essiz bir manzarasidir. 
Sunturas ismi ise Santa Iras isminden kaynaklanmakta olup, Hz. Isa havarilerinden olan Tarsuslu Saint Paul tarafindan yetistirilen St. Tarasis’ten gelmektedir. Sunturas ismi ise günümüzde Caglarca olarak degistirilmistir.


Etkinlik Programý


Gerekli Ekipmanlar


Fiyat Bilgileri


Rezervasyon
Yemek
Parkur
Çocuklar Ýçin Detay
Aracýnýz ile Katýlým


Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliðin Detaylarýn Hýzlý Ulaþým

Güncel Etkinlikler
Fotograf Semineri
28.11.2019 - 19:00

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube