Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiþim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Doða Etkinlikleri | Fotoðraf Etkinlikleri | Geçmiþ Etkinlikler | Üyelik
 

Geçmiþ Etkinlikler
YÜRÜÇEK ile MERSÝN AYVAGEDÝÐÝ-ÇANDIR KALESÝ(PAPERUN) YENÝ PARKUR

YÜRÜÇEK ile MERSÝN AYVAGEDÝÐÝ-ÇANDIR KALESÝ(PAPERUN) YENÝ PARKUR
5.3.2017 - 07:00

Detaylar

YÜRÜÇEK ile MERSÝN AYVAGEDÝÐÝ- ÇANDIR KALESÝ(PAPERUN)

Güneþin,denizin,tarihin ve doðanýn içiçe olduðu muhteþem bir parkurda siz YÜRÜÇEK dostlarýyla yine beraberiz. Pozantýda yapacaðýmýz kahvaltýdan sonra yönümüzü bu az bilinen doða harikasýna çeviriyoruz.Ayvagediðinin görsellikleri eþliðinde yürüyüþümüze eþlik edecek orman içi yürüyüþümüzden sonra bu sefer tarihi dokusuyla muhteþem bir eser olan 63 basamaklý Ortaçað Ermeni Kalesi olan Çandýr(Paperon) kalesine aðýz.Gezimizin sonunda yenilecek yemekten sonra Adana’ya dönülecektir.

Muhteþem bir eser olan 63 basamaklý Ortaçað Ermeni Kalesi olan Çandýr(Paperon) kalesine çýkýyoruz,vadiyi baþtan aþaðý ayaklarýmýzýn altýna alan manzaralar eþliðinde adeta geçmiþe bir yolculuk yapacaðýz.Gezimizin sonunda yenilecek yemekten sonra Adana’ya dönülecektir.

YÜRÜÇEK , Türkiye Daðcýlýk Federasyonu Üyesi bir Daðcýlýk Kulübüdür.

ETKÝNLÝK PROGRAMI
07:00 Toplanma, Buluþma, Barajyolu 6,5 durak LcWaikiki Karþýsý Koton Yanýný, Kardeþler Unlu Mamüller

07:15 Hareket

09:30 Alýþveriþ ve Kahvaltý Molasý (Ayvagediðinde)

10:30 Parkur Baþlangýcý

15:30 Parkur Bitimi

16:00 Yemek Molasý

17:00 Adana’ya Hareket

ÜCRET BÝLGÝSÝ

EFT/HAVALE OLARAK ÜCRETÝ ÖDEMEK ÝÇÝN:
HESAP ADI : EDE ORGANÝZASYON- iBAN : TR7100 0320 0000 0000 4183 9496 (TEB BANKASI) 
Ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir. Sýrrý Küçükarslan, 0530 490 6307

Ücrete Dahil Olan Hizmetler: TÜRSAB Belgeli araçlar ile ulaþým, Rehberlik
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler: Sabah Kahvaltýsý, Öðle Yemeði

DETAYLI BÝLGÝ ve REZERVASYON için;

SIRRI KÜÇÜKARSLAN, 0530 490 6307

Web Sayfamýz: www.yurucek.org

Facebook Sayfamýz: https://www.facebook.com/groups/yurucek.org/

 YEMEK BÝLGÝSÝ

ÖÐLE YEMEÐÝ: Öðlen yiyeceðinizi yanýnýza almayý unutmayýnýz(Kamp ateþi yakýlacaktýr, Mangal ve Izgaralar YÜRÜÇEK’ten)

PARKUR BÝLGÝSÝ

Yürüyüþümüz genelde orman içi yoldan yaklaþýk 12 km yürünecektir.  Yürüme alýþkanlýðý olan herkes katýlabilir.

YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Yaðmurluk, Su geçirmez Yürüyüþ Botu, Tozluk, yedek giysi ve yedek ayakkabý, , 1,5lt su, panço, güneþ gözlüðü, eldiven, baton, sýrt çantasý

 

 


Etkinlik Programý

ETKÝNLÝK PROGRAMI
07:00 Toplanma, Buluþma, Barajyolu 6,5 durak LcWaikiki Karþýsý Koton Yanýný, Kardeþler Unlu Mamüller

07:15 Hareket

09:30 Alýþveriþ ve Kahvaltý Molasý (Ayvagediðinde)

10:30 Parkur Baþlangýcý

15:30 Parkur Bitimi

16:00 Yemek Molasý

17:00 Adana’ya Hareket


Gerekli Ekipmanlar

YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Yaðmurluk, Su geçirmez Yürüyüþ Botu, Tozluk, yedek giysi ve yedek ayakkabý, , 1,5lt su, panço, güneþ gözlüðü, eldiven, baton, sýrt çantasý


Fiyat Bilgileri

ÜCRET BÝLGÝSÝ

EFT/HAVALE OLARAK ÜCRETÝ ÖDEMEK ÝÇÝN:
HESAP ADI : EDE ORGANÝZASYON- iBAN : TR7100 0320 0000 0000 4183 9496 (TEB BANKASI) 
Ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir. Sýrrý Küçükarslan, 0530 490 6307

Ücrete Dahil Olan Hizmetler: TÜRSAB Belgeli araçlar ile ulaþým, Rehberlik
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler: Sabah Kahvaltýsý, Öðle Yemeði

Rezervasyon
-Sýrrý Küçükarslan, 0530 490 6307
Yemek

 YEMEK BÝLGÝSÝ

ÖÐLE YEMEÐÝ: Öðlen yiyeceðinizi yanýnýza almayý unutmayýnýz(Kamp ateþi yakýlacaktýr, Mangal ve Izgaralar YÜRÜÇEK’ten)
Parkur

PARKUR BÝLGÝSÝ

Yürüyüþümüz genelde orman içi yoldan yaklaþýk 12 km yürünecektir.

Çocuklar Ýçin Detay
-
Aracýnýz ile Katýlým
-


Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliðin Detaylarýn Hýzlý Ulaþým

Güncel Etkinlikler
Fotograf Semineri
28.11.2019 - 19:00

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube