Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiþim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Doða Etkinlikleri | Fotoðraf Etkinlikleri | Geçmiþ Etkinlikler | Üyelik
 

Geçmiþ Etkinlikler
YÜRÜÇEK KAHVALTI VE ATAKÖÞKÜ ENGELLÝ BAKIM EVÝ ZÝYARETÝ

YÜRÜÇEK KAHVALTI VE ATAKÖÞKÜ ENGELLÝ BAKIM EVÝ ZÝYARETÝ
12.2.2017 - 10:00

Detaylar

ETKÝNLÝK PROGRAMIMIZ
10:00-12:00 arasý Sanat Kahvesinde Kahvaltý(Beyazevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarý No:38)
Serpme Kahvaltý ücret 12,5 TLdir.
12:30-15:00 arasý Ata Köþkü Engelliler Bakýmevini Ziyaret
YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü Ata Köþkünde yaþayan 100 kadar engelli köþk sakinini ziyarete gidiyoruz.
19-90 yaþ arasý 100 engellinin barýnaðý olan ATA KÖÞKÜ 40 çalýþaný ile bu köþk sakinlerinn bütün ihtiyaçlarýný büyük bir titizlik ile karþýlýyor. Ama bir tek þeyi karþýlamakta zorlanýyor. ÝNSAN SEVGÝSÝ!
Bu noktada iþ bize düþüyor bu köþk sakinlerine yalnýz olmadýklarýný göstermek gerekiyor.(Çoðunun aileleri bile býrakýp unutmuþ durumda malesef) Onlar ile 2 saatimizi geçirip onlarýn sevgi ve ilgieksiðine bizler destek olalým.
Not: Etkinliðimize Herkes kendi ulaþým aracý ile katýlacaktýr.


Etkinlik Programý

ETKÝNLÝK PROGRAMIMIZ
10:00-12:00 arasý Sanat Kahvesinde Kahvaltý(Beyazevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarý No:38)
Serpme Kahvaltý ücret 12,5 TLdir.
12:30-15:00 arasý Ata Köþkü Engelliler Bakýmevini Ziyaret
YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü Ata Köþkünde yaþayan 100 kadar engelli köþk sakinini ziyarete gidiyoruz.
19-90 yaþ arasý 100 engellinin barýnaðý olan ATA KÖÞKÜ 40 çalýþaný ile bu köþk sakinlerinn bütün ihtiyaçlarýný büyük bir titizlik ile karþýlýyor. Ama bir tek þeyi karþýlamakta zorlanýyor. ÝNSAN SEVGÝSÝ!
Bu noktada iþ bize düþüyor bu köþk sakinlerine yalnýz olmadýklarýný göstermek gerekiyor.(Çoðunun aileleri bile býrakýp unutmuþ durumda malesef) Onlar ile 2 saatimizi geçirip onlarýn sevgi ve ilgieksiðine bizler destek olalým.
Not: Etkinliðimize Herkes kendi ulaþým aracý ile katýlacaktýr.


Gerekli Ekipmanlar

-
Fiyat Bilgileri

-
Rezervasyon
-
Yemek
-
Parkur
-
Çocuklar Ýçin Detay
-
Aracýnýz ile Katýlým
-


Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliðin Detaylarýn Hýzlý Ulaþým

Güncel Etkinlikler
Fotograf Semineri
28.11.2019 - 19:00

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube