Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiþim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Doða Etkinlikleri | Fotoðraf Etkinlikleri | Geçmiþ Etkinlikler | Üyelik
 

Geçmiþ Etkinlikler
Ihlara Vadisi Doða Yürüyüþü ve Fotoðraf Çekimi Gezisi

Ihlara Vadisi Doða Yürüyüþü ve Fotoðraf Çekimi Gezisi
16.10.2016 - 6:45

Detaylar

IHLARA VADÝSÝ DOÐA YÜRÜYÜÞÜ VE FOTOÐRAF ÇEKÝMÝ

(16 EKÝM PAZAR)

ETKÝNLÝK DETAYLARI

Ihlara Vadisi Kapadokya bölgesinin en popüler yürüyüþ yerlerinden birisidir.Müthiþ doðasý, vadi içine oyulmuþ kiliseleri, Melendiz Çayý’nýn büyüleyici görüntüsü ile Ihlara inanýlmaz güzellikte bir atmosfere sahiptir.Vadinin toplam uzunluðu 14 km dir.

Vadi de yer alan freskli kiliselerde (Sümbüllü, Yýlanlý, Kokar, Aðaçaltý, Pürenliseki, Eðritaþ, Kýrkdamaltý, Bahattin Samanlýðý gibi) Ýsa’nýn Doðumu, Meryem’e Müjde, Ziyaret, Mýsýr’a Kaçýþ, Son Akþam Yemeði gibi sahneleri görmek mümkündür.

PROGRAM

06:45 Toplanma, Toplanma Baraj Yolu 6,5 durak LCW karþýsý Koton Maðazasý yaný, Kardeþler Unlu Mamülleri

07:00 Ihlara Vadisine Hareket

08:30 Araçta kahvaltý (Sandviç ve çay)

11.00 Yürüyüþ Baþlangýcý (Ihlara-Belisýrma-Selime toplam 14 km dir.)

17.30 Adana’ya Hareket

20.30 Adana’ya Varýþ

ÜCRET BÝLGÝSÝ

65 TL

Kaydýnýzýn gerçekleþmesi için aþaðýda yer alan Furkan Turizm hesabýna ücreti yatýrmanýz gerekmektedir.

Hesap Adý : Furkan Turizm Gazipaþa Þubesi Garanti Bankasý IBAN No: TR 80 0006 2000 6600 0006 2973 92 

Sýrrý Küçükarslan, 0530 490 6307 numaralý telefona ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler:

Adana’dan ulaþým (Türsab belgeli Araçlar)

Rehberlik hizmeti

Sabah kahvaltýsý(Sandviç ve çay)

 Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler: Öðle Yemeði

GEREKLÝ EKÝPMANLAR

Ayak bileðini kavrayan, tabaný sert yürüyüþ ayakkabýsý, sýrt çantasý,yaðmurluk,fotoðraf makinesi, hava koþullarýna uygun koruyucu aksesuar, þapka, kol ve bacaklarý kapatan giysiler, yedek çorap, çamaþýr ve giysi, yedek ayakkabý, baton (isteðe baðlý), tozluk, karbonhidratlý yiyecekler, ,kiþisel ilaçlar,en az 1.50 litre su

YEMEKLER

Vadi içerisinde bulunan iþletmelerde yemeðimizi yiyeceðiz.

PARKUR BÝLGÝSÝ

Ihlara-Belisýrma:7 km, Kolay Parkur ( Sadece kolay parkuru yürümek isteyen katýlýmcýlarýmýzý araç Selime’ye getirecektir. Selime’de vakit geçirecek yerler ve doða harikasý Selime Kadetrali bulunur.)

Ihlara-Belisýrma-Selime:14 km, Orta Parkur

 


Etkinlik Programý

06:45 Toplanma, Toplanma Baraj Yolu 6,5 durak LCW karþýsý Koton Maðazasý yaný, Kardeþler Unlu Mamülleri
07:00 Ihlara Vadisine Hareket
08:30 Araçta kahvaltý (Sandviç ve çay)
11.00 Yürüyüþ Baþlangýcý (Ihlara-Belisýrma-Selime toplam 14 km dir.)
17.30 Adana’ya Hareket
20.30 Adana’ya Varýþ

Gerekli Ekipmanlar

Ayak bileðini kavrayan, tabaný sert yürüyüþ ayakkabýsý, sýrt çantasý,yaðmurluk,fotoðraf makinesi, hava koþullarýna uygun koruyucu aksesuar, þapka, kol ve bacaklarý kapatan giysiler, yedek çorap, çamaþýr ve giysi, yedek ayakkabý, baton (isteðe baðlý), tozluk, karbonhidratlý yiyecekler, ,kiþisel ilaçlar,en az 1.50 litre su
Fiyat Bilgileri

ÜCRET:65 TL

Kaydýnýzýn gerçekleþmesi için aþaðýda yer alan Furkan Turizm hesabýna ücreti yatýrmanýz gerekmektedir.
Hesap Adý : Furkan Turizm Gazipaþa Þubesi Garanti Bankasý IBAN No: TR 80 0006 2000 6600 0006 2973 92
Sýrrý Küçükarslan, 0530 490 6307 numaralý telefona ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Adana’dan ulaþým (Türsab belgeli Araçlar)
Rehberlik Hizmeti
Sabah Kahvaltýsý(Sandviç ve çay)
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler: Öðle Yemeði
Ihlara vadisine giriþ ücreti katýlýmcýya aýttýr.( Vadi giriþi için Müzekartýnýz veya Ýþbankasý Maximum kartýnýzý yanýnýzda bulundurunuz.


Rezervasyon
Sýrrý Küçükarslan, 0530 490 6307
Yemek
Vadi içerisinde bulunan iþletmelerde yemeðimizi yiyeceðiz.
Parkur
Ihlara-Belisýrma:7 km, Kolay Parkur ( Sadece kolay parkuru yürümek isteyen katýlýmcýlarýmýzý araç Selime’ye getirecektir. Selime’de vakit geçirecek yerler ve doða harikasý Selime Kadetrali bulunur.)
Ihlara-Belisýrma-Selime:14 km, Orta Parkur
Çocuklar Ýçin Detay
Getirilebilir. 7 yaþ üsttü cocuklardan tam ücret alýnýr.
Aracýnýz ile Katýlým
Kendi aracýnýzla katýlým yapýlamamaktadýr.Aracýnýzla katýlým oldugundada ücret alýnýr


Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliðin Detaylarýn Hýzlý Ulaþým

Güncel Etkinlikler
Fotograf Semineri
28.11.2019 - 19:00

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube